Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Årsmötesprotokoll 2015

Protokoll fört vid Saljenbygdens Jaktvårdsförening, årsmöte år 2015

Deltagare:

Simon Blom

Stefan Dahlberg

Anders Johansson

Irma Johansson

Niclas Johansson

Micael Johansson

Roland Johansson

Tom Rydh

Carl Stålhammar

 

1.

Ordf. Niclas Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

2.

Till att leda dagens förhandling valdes: Ordf. Niclas Johansson, Sekr. Carl Stålhammar

 

3.

Justeringsmän: Anders Johansson, Micael Johansson

 

4.

Kallelse till årsmötet har delgivits och godkändes.

 

5.

Dagordning godkändes.

 

6.

Verksamhetsberättelse för 2014 lästes upp och godkändes.

 

7.

Kassarapport summerades och godkändes.

 

8 – 13.

Ordförande:                          Niclas Johansson                 (ett år)

Sekreterare:                          Carl Stålhammar                   (ett år kvar)

Kassör:                                Irma Johansson                    (två år)

Revisor 1:                             Ronny Dahlberg                    (ett år)

Revisor 2:                             Johanna Johansson              (ett år)

Ledarmot 1:                          Simon Blom                         (ett år kvar)

Ledarmot 2:                          Conny Carlsson                    (ett år kvar)

Ledarmot 3:                          Anders Johansson                (två år)

Ledarmot 4:                          Stefan Dahlberg                   (två år)

Suppleant 1:                         Jacob Henriksson                 (ett år)

Suppleant 2:                         Tom Rydh                            (ett år)

Materialförvaltare:                 Roland Johansson, Peter Johansson

Ungdomsledare:                   Niclas Johansson, Tom Rydh

 

14.

Medlemsavgifter:                  Enskild: 50 kronor, Familj: 100 kronor

Skjutpriser:                           Trapp, 15-serie: 40 kronor

                                            Trapp, 25-serie: 70 kronor

                                            Duvor, 15st: 20 kronor

                                            Hagelammunition, 1 pkt: 50 kronor

                                            Avgift, älgbana: 10 kronor/tillfälle

                                            Älgammunition: 9 kronor /st


 

15.

För att registrera föreningen på idrott online och därmed ha möjlighet att söka fler föreningsbidrag behövs ett organisationsnr.

För att erhålla ett organisationsnr behövs stadgar som beskriver föreningens verksamhet m.m.

Nya stadgar har f.r.o.m 2015 antagits.

 

16.

Skjutprogram för 2015 godkändes efter vissa justeringar. Vårstädning och första skjutning kommer att ske den 18 April.

 

17.

Att representera klubben vid jaktvårdskretsen och länsföreningen valdes Stefan Dahlberg och          Carl Stålhammar.

 

18.

Simon och Peter kollar om de kan leverera takplåt o läkt till lägre pris än offert från Tveta Bygg AB.

Arbetet planeras att utföras ideellt.

 

19.

Fönster behövs till nya skjuthuset. Niclas kollar med Joakim Henriksson

Skjuthuset ska kläs med asfaltsboard invändigt. Simon ordnar detta.

Skjuthuset ska målas med grå färg. Detta ska utföras på vårstäddagen den 18e April.

Skyddsmur vid älggaraget ska kläs med träpanel. Även detta ska utföras på vårstäddagen.

Lerduvekastaren i skeetlådan har blivit stulen. Ny lerduvekastare inhandlas av Roland.

 

20.

Prisutdelning:

Segrare och klubbmästare 2014 blev Emil Grenborg som även segrade i skeet.

Älg vanns av Joakim Henriksson och segrare i trap tävlingen blev Anders Johansson.

 

21.

Mötet avslutades.

 

Stenberga 2015 02 22

 

Niclas Johansson     Carl Stålhammar     Anders Johansson     Micael Johansson