Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Årsmötesprotokoll 2016

Protokoll fört vid Saljenbygdens Jaktvårdsförening, årsmöte år 2016

Deltagare:

Simon Blom

Stefan Dahlberg

Jacob Henriksson

Irma Johansson

Niclas Johansson

Roland Johansson

Carl Stålhammar

 

1.

Ordf. Niclas Johansson hälsade de närvarande välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

 

2.

Till att leda dagens förhandling valdes: Ordf. Niclas Johansson, Sekr. Carl Stålhammar

 

3.

Till justeringsmän valdes Simon Blom och Stefan Dahlberg

 

4.

Föregående års protokoll lästes upp.

 

5.

Dagordning godkändes.

 

6.

Verksamhetsberättelse för 2015 lästes upp och godkändes.

Verksamhetsberättelsen ska skickas till polismyndigheten.


 

7.

Kassarapport summerades och godkändes.

 

8 – 13.

Ordförande:                          Niclas Johansson                 (ett år)

Sekreterare:                          Carl Stålhammar                   (två år)

Kassör:                                Irma Johansson                    (ett år kvar)

Revisor 1:                             Ronny Dahlberg                    (ett år)

Revisor 2:                             Johanna Johansson              (ett år)

Ledarmot 1:                          Simon Blom                         (två år)

Ledarmot 2:                          Jacob Henriksson                 (två år)

Ledarmot 3:                          Anders Johansson                (ett år kvar)

Ledarmot 4:                          Stefan Dahlberg                   (ett år kvar)

Suppleant 1:                         Micael Johansson                 (ett år)

Suppleant 2:                         Tom Rydh                            (ett år)

Materialförvaltare:                 Roland Johansson, Peter Johansson

Ungdomsledare:                   Niclas Johansson, Fredrik Löfgren

 

14.

Medlemsavgifter:                  Enskild: 50 kronor, Familj: 100 kronor

Skjutpriser:                           Trapp, Skeet 15-serie: 40 kronor

                                            Trapp, Skeet 25-serie: 70 kronor

                                            Duvor, 15st: 20 kronor

                                            Hagelammunition, 1 pkt: 50 kronor

                                            Avgift, älgbana: 10 kronor/tillfälle

                                            Älgammunition: 9 kronor /st


 

15.

Skjutprogram för 2016 godkändes efter vissa justeringar. Vårstädning och första skjutning kommer att ske den 16 April.

 

16.

Att representera klubben vid jaktvårdskretsen och länsföreningen valdes Jacob Henriksson och          Carl Stålhammar.

 

17.

För att registrera föreningen på idrottonline och därmed ha möjlighet att söka fler föreningsbidrag behövs ett organisationsnr.

Att registrera föreningen på Idrottonline skjuts på framtiden. Frågan tas upp kommande år.

Vid mötet beslutades att ordförande och sekreterare har mandat att signera dokument där föreningsintyg åberopas.

 

 

18.

Fönster behövs till nya skjuthuset. Jacob kollar med Joakim Henriksson

Skjuthuset ska kläs med asfaltsboard invändigt. Ambitionen är att ordna detta på vårstäddagen.

Grusning behöver göras vid skjuthuset. Ambitionen är att ordna detta på vårstäddagen.

Vid mötet framfördes önskemål om att kunna betala med Swish vid ordinarie skjuttillfällen.

Niclas undersöker detta.

 

19.

Prisutdelning:

Segrare och klubbmästare 2015 blev Joakim Henriksson som även segrade i älg.

Skeet vanns av Peter Johansson och segrare i trap  blev Roland Johansson.

 

20.

Mötet avslutades.

 

Stenberga 2016 02 28

 

Niclas Johansson                 Carl Stålhammar                   Simon Blom                    Stefan Dahlberg