Skip Navigation Links Startsida - Evenemang

Evenemang 2016

Januari


6 Jan  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst kl 15.00
8 Jan  (Stenberga Missionsförsamling) Bibelsnack med Ulf
10 Jan  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Julgransplundring i Näverbyn kl 16.00
19 Jan  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café kl 19 i Näverbyn
20 Jan  (Stenberga SMU) Årsmöte för SMU-equmenia
24 Jan  (Stenberga Missionsförsamling) Årsmöte för missionsförsamlingen
24 Jan  (Svenska Kyrkan) Taizémässa kl 18.00

Februari


2 Feb  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café kl 19 i Näverbyn
4 Feb  (Stenberga Missionsförsamling) Andakt i vardagen
6 Feb  (Svenska Kyrkan) Skymningsmusik kl 18.00
14 Feb  (Svenska Kyrkan) Mässa kl 11.00
16 Feb  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café kl 19.00 i Näverbyn
19 Feb  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf
28 Feb  (Saljebygdens jaktvårdsförening) Årsmöte Saljenbygdens Jvf
28 Feb  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst kl 18.00

Mars


1 Mar  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café kl 19 i Näverbyn
3 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 15.00 Andakt i vardagen
11 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf
13 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 15.00 Våffel-gudstjänst i Missionshuset
13 Mar  (Stenberga Hembygdsförening) Årsmöte Stenberga hembygdsförening 2016
15 Mar  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café kl 19.00 i Näverbyn
20 Mar  (Näverlundadalen) Årsmöte Näverlundadalen
25 Mar  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst i Stenberga kyrka kl 17.00
29 Mar  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café kl 19.00 i Näverbyn
31 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 15.00 Andakt i vardagen
31 Mar  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Årsstämma för Stenberga byalag ekonomisk förening kl 19.00

April


3 Apr  (Svenska Kyrkan) Mässa i Stenberga kyrka kl 11.00
12 Apr  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn kl 19.00
15 Apr  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf
17 Apr  (Svenska Kyrkan) Församlingsresa till Kalmar
22 Apr Dagledigträff i Näverbyn kl 15.00
26 Apr  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café kl 19.00 i Näverbyn
26 Apr  (Stenberga Hembygdsförening) Städning av Hembygdsgården
28 Apr  (Stenberga Missionsförsamling) 15.00 Andakt i vardagen
30 Apr  (Stenberga Hembygdsförening) Valborgsfirande i Stenberga

Maj


5 Maj  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst i Stenberga kyrka kl 18.00
13 Maj  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf
13 Maj  (Stenberga Missionsförsamling) Töm garderoberna - Klädinsamling i Nye!
15 Maj Mässa i Stenberga kyrka kl 11.00
29 Maj Gudstjänst i Stenberga kyrka kl 11.00

Juni


2 Jun  (Stenberga Missionsförsamling) 15.00 Andakt i vardagen
6 Jun  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Metartävling i Saljen kl 18.00
19 Jun  (Näverlundadalen) Stenberga-Spelen premiärföreställning Arvet.
21 Jun  (Näverlundadalen) Stenberga-Spelen spelar Arvet.
23 Jun  (Näverlundadalen) Stenberga-Spelen spelar Arvet.
24 Jun  (Stenberga Hembygdsförening) Midsommarfirande
25 Jun  (Näverlundadalen) Stenberga-Spelen spelar Arvet.
25 Jun  (Svenska Kyrkan) Friluftsgudstjänst i Hembygdsgården kl 11.00
26 Jun  (Näverlundadalen) Stenberga-Spelen spelar Arvet.
28 Jun  (Näverlundadalen) Stenberga-Spelen spelar Arvet.
30 Jun  (Näverlundadalen) Stenberga-Spelen spelar Arvet.

Juli


1 Jul  (Näverlundadalen) Stenberga-Spelen spelar Arvet.
2 Jul  (Näverlundadalen) Stenberga-Spelen spelar Arvet.
6 Jul  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Cafékväll i Näverbyn kl 19.00
12 Jul  (Pälle Näver-sällskapet) Pälle Näver-dagen 12/7
13 Jul  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Cafékväll i Näverbyn kl 19 med Julia Lundin
18 Jul - 31 Jul  (Svenska Kyrkan) Stenberga vägkyrka öppen dagligen kl 11-16
20 Jul  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Cafékväll i Näverbyn kl 19.00
21 Jul  (Svenska Kyrkan) Musik i sommarkväll kl 19.00 i Stenberga kyrka
24 Jul  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst kl 14.00 i Högarp, Stenberga
27 Jul  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Grillkväll med SM i minigolf i Näverbyn
28 Jul  (Svenska Kyrkan) Musik i sommarkväll kl 19.00 i Stenberga kyrka
30 Jul  (Svenska Kyrkan) "Emigrationen till Amerika" kl 15.00 i Stenberga kyrka
31 Jul  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst kl 18.00 i Stenberga kyrka

Augusti


13 Aug Byaloppet
17 Aug  (Stenberga Hembygdsförening) Kafékväll
21 Aug  (Svenska Kyrkan) Mässa kl 18.00 i Stenberga kyrka

September


3 Sep  (Stenberga Hembygdsförening) Stockbåt
3 Sep  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Höstmarknad kl 10-15
3 Sep  (Svenska Kyrkan) Skymningsmusik kl 18.00 i Stenberga kyrka
6 Sep  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn kl 19.00
10 Sep  (Saljebygdens jaktvårdsförening) Klubbmästerskap
11 Sep  (Svenska Kyrkan) Mässa kl 18.00 i Stenberga kyrka
20 Sep  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn kl 19

Oktober


2 Okt  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst kl 11.00 i Stenberga kyrka
4 Okt  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn kl 19
8 Okt  (Svenska Kyrkan) Skördekonsert i Stenberga kyrka kl 16
15 Okt  (Svenska Kyrkan) Yste i Hembygdsgården kl 9.00
18 Okt  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn kl 19
21 Okt  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf!
23 Okt  (Stenberga Missionsförsamling) Missionsauktion Söndag 14.30 OBS! Ny tid och dag!
30 Okt  (Svenska Kyrkan) Kl 11 Mässa i Stenberga kyrka

November


1 Nov  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn kl 19
3 Nov  (Stenberga Missionsförsamling) 15.00 Vardagsandakt i Näverbyn
4 Nov  (Stenbergabutiken) Smålands kulturfestival 2016
4 Nov  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf!
5 Nov  (Svenska Kyrkan) Kl 20 Minnesgudstjänst i Stenberga kyrka
11 Nov  (Svenska Kyrkan) Kyrkliga syföreningens auktion i Hembygdsgården kl 18.00
13 Nov  (Stenberga Hembygdsförening) Höststädning på Hembygdsgården kl 10
15 Nov  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn kl 19
20 Nov  (Svenska Kyrkan) Mässa i Stenberga kyrka kl 11
24 Nov  (Näverbyn) Basar i Näverbyn kl 16
29 Nov  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn kl 19

December


4 Dec  (Stenberga Hembygdsförening) Prästorps Smedja
4 Dec  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst i Prästorps smedja kl 18
9 Dec  (Svenska Kyrkan) Musikunderhållning i Näverbyn kl 15
11 Dec  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Luciafirande i Hembygdsgården kl 17.00
13 Dec  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn kl 19
22 Dec  (Svenska Kyrkan) Vi sjunger in julen kl 19.30 i Stenberga kyrka
25 Dec  (Svenska Kyrkan) Julotta kl 6 i Stenberga kyrka