Skip Navigation Links Startsida - Evenemang

Evenemang 2018

Januari


3 Jan  (Stenberga Missionsförsamling) 15.00 Julandakt i Näverbyn
7 Jan  (Stenberga Missionsförsamling) 11.00 Julens älskade sånger!
7 Jan  (Svenska Kyrkan) Mässa i Korsberga kyrka kl 11
13 Jan  (Stenberga byalag ekonomisk förening) 15.00 Knutsdans i Näverbyn!
14 Jan  (Stenberga Missionsförsamling) Bönetimmar
16 Jan  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn från kl 19
21 Jan  (Svenska Kyrkan) Mässa i Stenberga kyrka kl 11
30 Jan  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn från kl 19

Februari


1 Feb  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Cafékväll i Näverbyn kl 19
2 Feb  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf!
11 Feb  (Svenska Kyrkan) Mässa i Stenberga kyrka kl 18
13 Feb  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn från kl 19
14 Feb  (Svenska Kyrkan) Askonsdagsmässa i Stenberga kyrka kl 19
14 Feb  (Stenberga SMU) 19.30 Årsmöte för SMU-equmenia
15 Feb  (Stenberga Missionsförsamling) Årsmöte för Missionsförsamlingen!
16 Feb  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf!
25 Feb  (Stenberga Missionsförsamling) Bönetimmar
27 Feb  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn från kl 19

Mars


4 Mar  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst i Stenberga kyrka kl 11
10 Mar  (Svenska Kyrkan) Skymningsmusik med Menvoices i Stenberga kyrka kl 18
13 Mar  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Säker by - Utbildning del 2
13 Mar  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn från kl 19
15 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 15.00 Vi sjunger älskade psalmer!
16 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf!
18 Mar  (Stenberga Hembygdsförening) Hembygdsföreningen Årsmöte kl. 15,00
23 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 19.00 Ungdomssamling i Nye Missionshus
24 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 09.00 Härlig bufféfrukost i Nye Missionshus
24 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 14.00 Föredrag i Trollebo
24 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 17 och 19 Föredrag i Nye Missionshus
25 Mar  (Stenberga Missionsförsamling) 10.00 Avslutning på temahelgen i Nye Missionshus
25 Mar  (Näverlundadalen) Årsmöte Näverlundadalen 15.00
25 Mar  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst i Stenberga kyrka kl 11
27 Mar  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn från kl 19
28 Mar  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Årsmöte för Ek. föreningen
30 Mar  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst i Stenberga kyrka kl 15

April


1 Apr  (Stenberga Missionsförsamling) Bönetimmar
8 Apr  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst i Stenberga kyrka kl 11
10 Apr  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn från kl 19
24 Apr  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Stick-café i Näverbyn från kl 19.00
28 Apr - 26 Apr  (Stenberga Hembygdsförening) Städning Hembygdsgården
29 Apr  (Svenska Kyrkan) Mässa i Stenberga kyrka kl 11
29 Apr  (Stenberga Missionsförsamling) Bönetimmar

Maj


4 Maj  (Svenska Kyrkan) 3-kaffe i Näverbyn, Stenberga, kl 15
13 Maj  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst i Stenberga kyrka kl 18
20 Maj  (Stenberga Hembygdsförening) Blomstervandring
27 Maj  (Stenberga Missionsförsamling) Bönetimmar
31 Maj  (Stenberga Missionsförsamling) 15.00 Vi sjunger älskade psalmer!

Juni


3 Jun  (Svenska Kyrkan) Mässa i Stenberga kyrka kl 11
4 Jun  (Stenberga SMU) SMU-KVÄLL vid Hagas sjöland
6 Jun  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Metartävling i Bodaryd!
17 Jun  (Stenberga Hembygdsförening) Blomstervandring
18 Jun  (Stenberga SMU) SMU-kväll vid Hagas sjöland!
21 Jun  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Midsommarfirande i Näverbyn kl 16
22 Jun  (Stenberga Hembygdsförening) Midomarfirande
23 Jun  (Svenska Kyrkan) Ekumenisk friluftsgudstjänst i Stenberga hembygdsgård kl 11
30 Jun  (Stenberga Hembygdsförening) Arbetsdag

Juli


2 Jul  (Stenberga SMU) SMU-kväll vid Hagas sjöland!
8 Jul  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst i Stenberga kyrka kl 18
12 Jul  (Pälle Näver-sällskapet) Pälle Näver-dagen 2018
12 Jul  (Svenska Kyrkan) Musik i sommarkväll kl 19 i Stenberga kyrka
16 Jul  (Stenberga SMU) SMU-kväll vid Hagas sjöland!
22 Jul  (Svenska Kyrkan) Mässa i Stenberga kyrka kl 11.00
25 Jul  (Stenberga byalag ekonomisk förening) SM i minigolf och grillkväll!
30 Jul  (Stenberga SMU) SMU-kväll vid Hagas sjöland!

Augusti


1 Aug  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Cafékväll i Näverbyn från kl 19
8 Aug  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Cafékväll i Näverbyn!
9 Aug  (Svenska Kyrkan) Musik i sommarkväll kl 19.00 i Stenberga kyrka
19 Aug  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst kl 14 i Högarp, Stenberga
24 Aug  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf!

September


1 Sep  (Stenbergabutiken) Höstmarknad i Stenberga
9 Sep  (Svenska Kyrkan) Mässa kl 11 i Stenberga kyrka
15 Sep  (Svenska Kyrkan) Skymningsmusik i Stenberga kyrka kl 18
28 Sep  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf!
30 Sep  (Svenska Kyrkan) Mässa kl 11 i Stenberga kyrka

Oktober


5 Okt  (Svenska Kyrkan) 3-kaffe
7 Okt  (Stenberga byalag ekonomisk förening) Festligt Jubileum i Näverbyn!
13 Okt  (Svenska Kyrkan) Musik i skördetid kl 15 i Stenberga kyrka
20 Okt  (Svenska Kyrkan) Yste kl 9 i Stenberga hembygdsgård
21 Okt  (Stenberga Missionsförsamling) 17.OO Musikcafé med Emilia Lindberg
21 Okt  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst kl 11 i Stenberga kyrka
26 Okt  (Stenberga Missionsförsamling) 17.15 Bibelsnack med Ulf!

November


2 Nov  (Pälle Näver-sällskapet) Höstfestival i Stenberga
3 Nov  (Svenska Kyrkan) Minnesgudstjänst kl 18 i Stenberga kyrka
4 Nov  (Stenberga Hembygdsförening) Lövräfsning
7 Nov  (Stenberga Hembygdsförening) Filmkväll
11 Nov  (Svenska Kyrkan) Mässa kl 18 i Stenberga kyrka
16 Nov  (Svenska Kyrkan) Missionsauktion kl 18 i Stenberga hembygdsgård
17 Nov  (Svenska Kyrkan) Taizémässa i Stenberga kyrka
23 Nov - 25 Nov  (Stenberga Missionsförsamling) Retreat i Hagablänket

December


5 Dec  (Stenbergabutiken) Kvällsöppet i Juletid
9 Dec  (Svenska Kyrkan) Gudstjänst i Prästorps smedja, Stenberga, kl 18
9 Dec  (Stenberga Hembygdsförening) Adventsandakt i Prästtorps smedja 2:a Advent
14 Dec  (Stenberga Hembygdsförening) Lucia
21 Dec  (Svenska Kyrkan) Julen sjungs in i Stenberga kyrka kl 19.30
23 Dec  (Svenska Kyrkan) Mässa i Stenberga kyrka kl 11
25 Dec  (Svenska Kyrkan) Julotta i Stenberga kyrka kl 06.00