Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Stenberga Hembygdsförening

 

§1         "Föreningens ändamål är att värna om Stenberga sockens miljö och dess  kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer."


Vill du bli medlem? Då betalar du in 100 kr per person/år till bg 5928-2533. Glöm inte ange avsändare.

                       I sammarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Flygbild över Stenberga från söder, 1950-tal Gunnar 'Post', en välkänd man som skötte postdistrubitionen i byn under 1940-1960-talet. En av Stenbergas studiecirklar på 1950-talet på vandring förbi kyrkan Bygdens poet, Pälle Näver (Josef Högstedt, 1897-1986). Naturlyriker som publicerade 1000-tals dikter i landsortstidningar.