Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Stenberga byalag ekonomisk förening

Stenberga byalag ekonomisk förening är en intresseförening som verkar för att aktivera samhällslivet i Stenberga by med omnejd.

Föreningen bildades på initiativ av byalaget 1988. Detta skedde för att kommunen skulle kunna få en avtalspart i samband med byggandet av Näverbyn, där byalaget skulle driva olika verksamheter.  Under åren som har gått har ekonomiska föreningen själva, tillsammans med företagare eller kommunen drivit en rad olika verksamheter som har varierat över åren. Som exempel kan nämnas bastu, gym, bibliotek, förskola, affär, stuguthyrning mm.

Efter drygt 30 år är föreningen forfarande aktiv och är bl a initiativtagare till stenberga.nu. Verksamheten består till huvuddel av aktiviteter i och runt Näverbyn, vilket går att läsa mer om på andra delar av hemsidan.

Föreningen drivs av en styrelse som tillsätts vid årsmöte, som äger rum i mars månad varje år.