Skip Navigation Links Startsida - Se & Göra

Stenberga Kyrka

Stenberga kyrka är en av gudstjänstlokalerna i Nye-Näshults-Stenberga församling. Information om öppettider, gudstjänster m m hittar du på kyrkans anslagstavla och under fliken Föreningar/Svenska Kyrkan.

Kyrkobyggnaden är en av landets få träkyrkor vars äldsta historia sträcker sig ända tillbaka till mitten av 1300-talet. Det timrade långhuset är klätt med vitmålade kluvna ekspån. Vid västra gaveln reser sig ett bastant stentorn som tillkom vid mitten av 1700-talet.

Mer information om kyrkobyggnaden hittar du på denna länk:

http://www.jkpglm.se/kulturmiljo/PDF/Stenberga.pdf

Boka Stenberga Kyrka för vigsel, dop etc kontakta Bäckseda-Korsberga pastorat på mail backseda-korsberga.pastorat@svenskakyrkan.se eller på tel 0383-925 40.

Stenberga Kyrka