Skip Navigation Links Startsida - Se & Göra

Högarps by

Högarps by är ett natur och kulturreservat som består av fem gårdar. Miljön skildrar ett odlingslandskap bestående av slåtterängar och betsmarker som vårdas enligt gammal tradition. Skötseln i kombination med en lämplig mineralberggrund gynnar en mängd olilka örter. Platsen är känd för god artrikedom både vad gäller flora och fauna.

Här kan du botanisera i artrika hagar eller bara ströva i otroligt sköna naturområden.

Till reservatet hör även ett gårdsmuseum som visar redskap från den period som kulturrservatet skildrar. Muséet visas i överenskommelse med Kerstin Eriksson 0383-850 17. Det går även att fika eller övernatta i högarp. Se mer under fliken boende.