Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Arbetsområden

Vi i projektgruppen valde att fokusera på två områden, affären och boende.

Det första området som vi diskuterade var affären. Vi undersökte, diskuterade och försökte hitta olika sätt på hur vi kunde utveckla verksamheten och hur vi kunde få den att bli centrum för olika servicelösningar. Vad kan vi göra för att göra den attraktiv för alla och vilka behov av service har vi? Det gällde också att hitta lite innovativa lösningar, att tänka i nya banor.

Det andra området var bostäder. Vi har flera förfrågningar från folk som vill flytta till Stenberga och det är ju ett bra betyg och särskilt glada är vi när det är yngre som flyttar hit. Problemet är att det inte finns några lediga bostäder eller jo, det finns lediga hus, men många står tomma och väntar på generationsskiften och några behöver en del arbete för att få dom beboeliga. Det är ju väldigt tråkigt att inte kunna ta emot till exempel barnfamiljer som gärna vill flytta hit. Detta kan ju göra en stor skillnad för t. ex. vår affär och förskola. Vårt mål var att försöka hitta lösningar på hur vi skulle kunna få loss ett antal boenden.

Vi fick utöka arbetsområdena till tre eftersom vårt Pastorat tog beslut om att stänga vår kyrka och detta engagerade hela byn. Vi tyckte detta var ett felaktigt beslut och flera av Stenbergas föreningar träffades för att lägga upp en strategi över hur vi skulle gå vidare. Detta visar hur mycket vi bryr oss om vår by, vi vill att den ska utvecklas och inte avvecklas och det var ju det som var vitsen med hela projektet Lokala hållbara servicelösningar på landsbygden.