Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Stenberga byalag

Stenberga byalag har som syfte att främja samhällsutvecklingen i Stenberga. Det kan gälla bredbandsutbyggnad, kyrkans bevarande, vägstandarden, badplatsens utveckling eller vad helst annat som rör Stenberga men som inte faller inom ramarna för någon annan av byns föreningar. Byalaget är ett informellt forum som inte styrs av stadgar utan medlemmarna samlas och agerar vid behov. Det tillsätts genom val via enkät och senaste gången detta skedde var 2006.
Byalagets medlemmar är: 


Helena Stålhammar 0383-840 30

Irma Johansson 0383-83059
Brita Karlberg 076 8421675
Jörgen Löfgren 0383-830 52
Birger Svensson 0383-830 96

Om du har några frågor eller vill framföra något till byalaget så är du välkommen att ringa någon av medlemmarna.