Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Stenberga i Korthet

 

Stenberga i korthet

 

Historia

Socknen Stenberga nämns första gången i historiska dokument 1337 som ”Stenabiergha”. Några gårdar nämns dock tidigare då kungarna Valdemar och Magnus Birgersson i sina 1278 genomförda ”godsaktioner” nämner ”Boda, Hasselås och Yxnaberga”, då placerade i ”Niudung”. Yxnaberg benämns idag Ekholmen. Kyrkbyn utgör socknens centrum. Här ligger kyrkan med anor från medeltid. Av interiörerna kan nämnas altarskåpet som är från 1400-talet. Åldern på de vidkronade ekarna som omger kyrkoområdet uppskattas till 3-400 år.

 

Av historiska besöksmål kan nämnas Skärvete Säteri, där numera verksamheten är nedlagd. Här bedrevs förr ett jordbruk, men hyste även kvarn och ett pappersbruk. Skärvete säteri låg under Vallby fideikommiss i Skirö socken vars dåvarande ägare, Per Bråkenhielm, 1949 skänkte huvudbyggnaden till Stenberga Hembygdsförening, där den återuppbyggdes. En minnessten är i Skärvete rest efter siste brukaren Anton Karlsson. På baksidan av stenen är även inristat en text om upprorsmannen Nils Dacke. Han skall enligt de historiska källorna övernattat där efter det slag som till slut ändade hans liv och även det uppror han startade, det så kallade Dackeupproret på 1540-talet, Gustav Vasa var kung i Sverige.

 

Näringar

Stenberga har genom seklerna präglats av småbruk med undantag för några större gårdar. Boskapsskötsel och mjölkproduktion har tillsammans med skogsbruk utgjort huvudnäringen i socknen. Detta tillsammans med gynnsam berggrund har skapat en vacker flora där fler än 782 olika växter noterats. Boken "Kärlväxter i Stenberga socken", finns att köpa i Stenbergabutiken för 220 kr.

Ett antal småindustrier har funnits i socknen. Den största av dem, ”Vagnfabriken”, startade 1916 av August Karlsson. Vid vagnfabriken tillverkades diverse åkdon och vagnar för jordbruks- och skjutsändamål. Byggnaden står kvar strax öster om Näverbyns centrum. Den består av en låg 30 meter lång träbyggnad med ett antal vackra spröjsade fönster med handblåsta glas. En bit in på 2000-talet drev sonsonen Ingvar verksamheten, då som försäljare av bilkärror av olika storlek.

 

Servicepunkt

Socknen, med sin drygt 160 innevånare, har lyckats behålla sin Lanthandel. Butiken ligger i Näverbyn och drivs av ortsbor. Den utgör byns levande centrum med äldreboende, gym, tvättstuga och bastu. I affären har en kommunal servicepunkt upprättats till hjälp för byns innevånare och socknens besökare. I affären får du tips om aktiviteter och besöksmål i närområdet. Här kan man få kaffe av alla sorter serverat av en certifierad barista, sitta och njuta vid affärens uteplats och träffa lokalbefolkningen. Vill du fiska kan du köpa fiskekort och hyra båt. Har du egen båt på släp kan du lägga den i sjön Saljen vid Bodaryd, där även en kommunala badplats är belägen. Är du sugen på att spela minigolf finns en 14-hålsbana i anslutning till Näverbyn.

 

 Övriga besöksmål

Ett Populärart utflyktsmål är Högarps By, ett Kultur- och Naturreservat. Där kan du se se hur det äldre jordbrukslandskapet såg ut med slåttermarker, hamlade träd och mängder med odlingsrösen. Reservatet sköts enligt Länsstyrelsens anvisningar.

 

Vid Hembygdsgården, som ligger vid infarten från Vetlanda, kan du i den vackra hembygdsparken sitta ner och avnjuta din matsäck vid rustika bord. Här kan du även läsa om de olika byggnadernas historia.

Vill du insupa miljön där bygdens poet, Pälle Näver, levde (1897-1986), kan du stanna till vid Vättehult cirka 4 km österut mot Virserum. Där kan du vandra upp mot diktarstugan och njuta av en vacker småländsk björkhage. Är du här i sommartid blommar ”natt o dag”, purpurknipprot och andra hagens blomster. Uppe i hagen ligger så diktarstugan, som står orörd sedan poetens död.

Vill du göra en 2 km lång vandring kan du från kyrkans parkering ta dig till ”Klinta Martas Grotta”. Via en stig genom småländska betesmarker står du då vid Klintabergets fot. Här levde enligt sägnen en kvinna, Marta, under orostider i en numera raserad grotta. Terrängen invid rasbranten är svårvandrad och kräver stadiga skor men är värd ett besök för sin trollska miljös skull.

 

Upprättat av Roger Karlsson, Stenberga 2020-05-15