Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Torpinventering

Nu är en del av torpinventeringens byggnader sökbara på nätet.
Ni går in på: https://www.hembygd.se/shf - eller når ni vår sida direkt på: https://www.hembygd.se/stenberga-hembygdsf-rening
 

Vi kommer nu löpande att skriva in information på denna sida: torp, byggnader, naturfenomen och texter av olika slag, som rör socknens histora. Det kommer att ta tid, så rusta er med gott tålamod. 

För Styrelsen // Roger Karlsson

Vi har delat in socknen i fyra områden med en ansvarig för varje område. Om du vill delta kontakta respektive ansvarig. Se karta
område 1 vakant (Roger Karlsson)
område 2 Ylva Oertel, Fageräng
område 3 Roger Karlsson, Boda Djupsgård
område 4 Carl-Magnus Lundin, Karlslund
alla boende i Stenberga
Prickkartan ni möter på hemsidan.