Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Torpinventering

Den torpinventering som sedan slutet av 1980-talet har varit vilande är nu återstartad. Söndagen den 2 septemper 2020 beslutades att börja dokumentera torp i Stenberga socken.

Vi har delat in socknen i fyra områden med en ansvarig för varje område. Om du vill delta kontakta respektive ansvarig. Se karta
område 1 vakant (Roger Karlsson)
område 2 Ylva Oertel, Fageräng
område 3 Roger Karlsson, Boda Djupsgård
område 4 Carl-Magnus Lundin, Karlslund
alla boende i Stenberga