Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Föreningens byggnader

Hembygdföreningen äger och vårdar ett antal byggnader utspridda på tre platser i socknen.

Hembygdsgården:

Huvudbyggnaden -Mangårdsbyggnad flyttad från Skärvete säteriet. Byggnaden skänktes till föreningen av Per Bråkenhjelm. Huset flyttades till Stenberga 1951 och som motprestation restes en minnessten i Skärvete

Klingströmsstugan -Kronoboställe flyttat till hembygdsgården från Övrabo Stenberga

Smedjan -gårdsmedja med uppmurad härd och viss sparad inredning. Smedja är flyttad från Möcklaryd.

Vedboden -timmrad låg förrådsbyggnad flyttad till hembygdsgården ? från?

Dasset -timmrat dass Flyttat till hembygdsgården från Övrabo.

Prästorp:

Prästorps smedja -välbevarad smedja med fungerande härd och luftmaskin. Byggnaden har genomgått en historisk renovering i samarbete med länsstyrelsen.  Smedjan skänktes till föreningen ? av syskonen Jonsson i Prästorp.

Sjöarp:

Sjöarpsskvaltkvarn -en gårdskvarn med horisontellt liggande kvarnhjul. Kvarns mekanism är ur funktion. Kvarnen har funnits i föreningens ägo sedan ? då den skänktes av Erik Lönn.

Äldre fabriksbyggnad ägs o renoveras av Hembygdsföreningen
Skvaltkvarn vid Sjöarp invid sjön Hjorten
Huvudbyggnaden, flyttad från Skärvete 1949. Skänkt till föreningen av Per Brågenhielm, Wallby Säteri.
Klingströmsstugan, officersboställe flyttat från Bo, Stenberga.
Bysmedja, flyttad från Möcklaryd