Skip Navigation Links Startsida - Föreningar

Föreningens byggnader

Hembygdföreningen äger och vårdar ett antal byggnader utspridda på tre platser i socknen.

Hembygdsgården:

Huvudbyggnaden -Mangårdsbyggnad flyttad från Skärvete säteriet. Byggnaden skänktes till föreningen av Per Bråkenhjelm. Huset flyttades till Stenberga 1951 och som motprestation restes en minnessten i Skärvete

Klingströmsstugan -Kronoboställe flyttat till hembygdsgården från Övrabo Stenberga

Smedjan -gårdsmedja med uppmurad härd och viss sparad inredning. Smedja är flyttad från Möcklaryd.

Vedboden -timmrad låg förrådsbyggnad flyttad till hembygdsgården ? från?

Dasset -timmrat dass Flyttat till hembygdsgården från Övrabo.

Prästorp:

Prästorps smedja -välbevarad smedja med fungerande härd och luftmaskin. Byggnaden har genomgått en historisk renovering i samarbete med länsstyrelsen.  Smedjan skänktes till föreningen ? av syskonen Jonsson i Prästorp.

Sjöarp:

Sjöarpsskvaltkvarn -en gårdskvarn med horisontellt liggande kvarnhjul. Kvarns mekanism är ur funktion. Kvarnen har funnits i föreningens ägo sedan ? då den skänktes av Erik Lönn.

Stenberga från luften 1950-tal
Joshua-stugan i Blåsmålen vid auktion efter Joshuas död.
Kvinnor i Stenberga som stöper ljus. 1950-tal.